Παρασκευή, 24 Φεβρουαρίου 2017

Ὁ νεο Ἱερο-ὁμολογητής Σέργιος SREBRYANSKY


  Ο νέος ιερο-ομολογητής Σέργιος Srebryansky

Οι επτά σκληρές δεκαετίες του κομμουνισμού στη'Ρωσία ανέδειξαν μία σειρά νεομαρτύρων, που έδωσαν τη ζωή τους για τον Κύριο. Όχι λιγώτερης σημασίας είναι και οι πολλοί νεο-ομολογηταί πού στολίζουν τήν Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία, οι οποίοι υπέφεραν τα ίδια βασανιστήρια μ` εκείνους πού υπέστησαν μαρτυρικό θάνατο, αλλ’ αυτοί επέζησαν καί πέθαναν αργότερα με φυσικό θάνατο.
Αφού πέρασαν τό καμίνι των δοκιμασιών, φυλακίσεων και εξοριών, τελειοποιήθηκαν στήν χριστομίμητη αρετή της αγάπης, ακόμα καί -ίσως Ιδιαίτερα- στήν αγάπη πρός τους εχθρούς.
Ενας τέτοιος ομολογητής ήταν υ άγιος Σέργιος, υ πνευματικός της γυναικείας μονής των Αγίων Μάρθας & Μαρίας στή Μόσχα, πού ιδρύθηκε από τήν νεομάρτυρα δούκισσα Ελισσάβετ. Η πορεία της ζωής του, η οποία πέρασε από τήν υπηρεσία πού προσέφερε ώς έγγαμος στρατιωτικός ίερεύς, μετά ώς οργανωτής μιας φιλανθρωπικής μονής, έπειτα ως σταθερός ομολογητής τής πίστεως στή φυλακή καί στήν εξορία, καί ως άνθρωπος της προσευχής με πνευματικά ύψη, μπορεί νά σταθή ως μιά έμπνευση στους ορθοδόξους Χριστιανούς κάθε κατηγορίας.

ΚΥΡΙΟΣ ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ LORD JESUS CHRIST 3. ΑΡΧ. ΣΑΒΒΑΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ

«Θεία Ψυχανάλυση». Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Κανὼν Ἱκετήριος εἰς τὸν Ἰησοῦν Χριστόν

Ὁ Μέγας Παρακλητικὸς Κανὼν τῆς Παναγίας

Παρακλητικός Κανών Αγίου Πορφυρίου Καυσοκαλυβίτου

Παρακλητικός Κανών Οσίου Αρσενίου - Βατοπαίδι Χαλκιδικής