Παρασκευή, 24 Φεβρουαρίου 2017

Ὁ Ἑλληνισμὸς «ζεῖ καὶ βασιλεύει» στὴ σημερινὴ Τουρκία


Τοῦ Ἀθανασίου Μπλατζούκα
 
Τὴν ἑβδομάδα τῆς διακαινησίμου τοῦ 2013 ἔτυχε νὰ συμμετάσχω σὲ μία ἐκδρομὴ στὴν Τουρκία. Ὁ ὁδηγὸς τοῦ λεωφορείου, Πόντιος στὴν καταγωγή, ἦταν εὔθυμος καὶ μὲ τὰ πολλὰ πιάσαμε κουβέντα. Λόγῳ τῆς καταγωγῆς του γνώριζε, ὅπως ὁ ἴδιος εἶπε, ἄπταιστα Τουρκικὰ ἀπὸ τοὺς παπποῦδες του. Ὁ συγκεκριμένος ὁδηγὸς ἔκανε συχνὰ ἐκδρομὲς στὴν Τουρκία καὶ εἶχε πολλὲς ἐμπειρίες. Καθὼς ἦρθε ἡ κουβέντα στοὺς κρυπτοχριστιανοὺς καὶ στὸν ξεριζωμὸ τοῦ 1922, διηγήθηκε τὴν παρακάτω ἱστορία.
“Τό 1982 ἤμουν νεαρὸς ὁδηγὸς καὶ μόλις εἶχα μπεῖ στὴ δουλειά. Μοῦ εἶχαν ἀναθέσει μία ἐκδρομὴ στὰ Τουρκικὰ παράλια μὲ προορισμὸ τὴ Σμύρνη. Ἀνάμεσα στοὺς ἐπιβάτες τοῦ λεωφορείου ἦταν καὶ μία γιαγιὰ 82 ἐτῶν, ἡ ὁποία ἦταν ξεκομμένη ἀπὸ τοὺς ὑπόλοιπους ἐπιβάτες. Ἂν καὶ εἶχε προχωρημένη ἡλικία, ἦταν «κοτσονάτη», σοβαρὴ μὲν ἀλλὰ δραστήρια.
Φτάσαμε λοιπὸν τὸ βράδυ στὴ Σμύρνη καὶ ἀποβιβασθήκαμε. Ξαφνικὰ μὲ πλησίασε καὶ μοῦ ζήτησε νὰ τὴν πάω σὲ μία συνοικία κοντὰ στὸ Κορδελιὸ, γιατί ἐκεῖ βρισκόταν τὸ σπίτι της ποὺ εἶχε ἐγκαταλείψει τὸ 1922 μὲ τὴ Μικρασιατικὴ καταστροφή. Ντράπηκα νὰ τῆς πῶ ὄχι, γιατί ἤμουν καὶ.... μικρότερός της στὴν ἡλικία ἀλλὰ καὶ ἐπειδὴ τὴ σεβόμουν.

ΚΥΡΙΟΣ ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ LORD JESUS CHRIST 3. ΑΡΧ. ΣΑΒΒΑΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ

«Θεία Ψυχανάλυση». Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Κανὼν Ἱκετήριος εἰς τὸν Ἰησοῦν Χριστόν

Ὁ Μέγας Παρακλητικὸς Κανὼν τῆς Παναγίας

Παρακλητικός Κανών Αγίου Πορφυρίου Καυσοκαλυβίτου

Παρακλητικός Κανών Οσίου Αρσενίου - Βατοπαίδι Χαλκιδικής