Παρασκευή, 4 Αυγούστου 2017

Ἅγιος Καλλίνικος


Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης

Αυτός ο Άγιος καταγόταν από την Κιλικία, ήταν δε υπερβολι­κά καλοπροαίρετος άνθρωπος και έχοντας τον φόβο του Θεού φυτευμένο στην καρδιά του, έγινε και στους άλλους δάσκαλος σωτηρίας. 
Διότι συμβούλευε και τους Έλληνες, που λάτρευαν τα είδωλα, να απέχουν από τα μάταια αυτά και άψυχα και να γνωρίσουν τον Θεό, τον Ποιητή του παντός. Οπότε από την αιτία αυτή συνελήφθη και οδηγήθηκε στον ηγεμόνα, που λεγόταν Σακερδώτας.
 
Από αυτόν λοιπόν δοκίμασε ο Άγιος διάφορα βάσανα, διότι αφού έβαλε ο θη­ριώδης στα πόδια του Αγίου υποδήματα σιδερένια, τα οποία είχαν καρφιά, τον πρόσταζε να τρέχει μπροστά από τα άλογα, μέχρι την πόλη Γάγγρα, η οποία απέχει από την Κιλικία ογδόντα στάδια, δη­λαδή δέκα μίλια. Και αφού ο Άγιος πέρασε τα επτά στάδια, δηλαδή περίπου ένα μίλιο, δίψασαν οι στρα­τιώτες που τον συνόδευαν και δεν μπορούσαν να περπατήσουν πλέον από τη δίψα. Για τον λόγο αυτό ο Ά­γιος, αφού προσευχήθηκε, έβγαλε νε­ρό από μία ξερή πέτρα, που ήταν στο δρόμο, το οποίο τρέχει μέχρι σή­μερα «εις δόξαν Θεού και εις τιμήν του Μάρτυρος».
http://hristospanagia3.blogspot.gr/

ΚΥΡΙΟΣ ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ LORD JESUS CHRIST 3. ΑΡΧ. ΣΑΒΒΑΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ

«Θεία Ψυχανάλυση». Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Κανὼν Ἱκετήριος εἰς τὸν Ἰησοῦν Χριστόν

Ὁ Μέγας Παρακλητικὸς Κανὼν τῆς Παναγίας

Παρακλητικός Κανών Αγίου Πορφυρίου Καυσοκαλυβίτου

Παρακλητικός Κανών Οσίου Αρσενίου - Βατοπαίδι Χαλκιδικής