Τρίτη, 9 Ιανουαρίου 2018

«Ἐλεημοσύνη κατά τούς Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας » Μέγας Βασίλειος


Αὐτός πού καί χρήματα δίνει (δηλ. ὁ Θεός), ζητεῖ ἀπό ἐσένα τήν ἐλεημοσύνη μέ τά χέρια τῶν πτωχῶν.
(Εἰς τήν μάρτυρα Ἰουλίττα (ΕΠΕ, 7ος σελ. 229).
Στήν τελική κρίση, ἐκεῖ ὅπου προσκαλεῖ τούς δικαίους ὁ Κύριος, τήν πρώτη θέση κατέχει αὐτός πού δίνει. Αὐτός πού τρέφει εἶναι πρῶτος στούς τιμωμένους. Αὐτός πού χορήγησε τόν ἄρτο προσκαλεῖται πρῶτα ἀπ᾿ ὅλους. Ὁ ἀγαθός καί μεταδοτικός μεταβαίνει στή ζωή πρῶτος ἀπό τούς ἄλλους δικαίους. Αὐτός πού δέν κοινωνεῖ στίς ἀνάγκες τοῦ πλησίον καί ὁ τσιγκούνης παραδίδεται στή φωτιά πρῶτος ἀπό ὅλους τούς ἁμαρτωλούς. Ὁ καιρός σέ καλεῖ στή μητέρα τῶν ἐντολῶν.
(ΕΠΕ, τ. 7ος, Ἔν λιμῷ καί αὐχμῷ, σελ. 153-155.
**
Ὁ παρῶν καιρός εἶναι καιρός τῆς ἀγαθοεργίας, ἐνῶ ὁ χρόνος τοῦ κατάλληλου θερισμοῦ εἶναι ὁ μελλοντικός. «Οἷα γάρ σπείρει τις ἐναῦθα, τά αὐτά θερίσει μετά μεγίστης μέντοι τῆς προσθήκης, γράφει ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς.

ΚΥΡΙΟΣ ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ LORD JESUS CHRIST 3. ΑΡΧ. ΣΑΒΒΑΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ

«Θεία Ψυχανάλυση». Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Κανὼν Ἱκετήριος εἰς τὸν Ἰησοῦν Χριστόν

Ὁ Μέγας Παρακλητικὸς Κανὼν τῆς Παναγίας

Παρακλητικός Κανών Αγίου Πορφυρίου Καυσοκαλυβίτου

Παρακλητικός Κανών Οσίου Αρσενίου - Βατοπαίδι Χαλκιδικής