Σάββατο, 5 Αυγούστου 2017

Ἱερά Μητρόπολις Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου 26 Ἰουλίου Ἡ Ἁγία Παρασκευή


 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΒΛΑΣΙΟΥ

26 Ἰουλίου
Ἡ Ἁγία Μεγαλοµάρτυς Παρασκευή
Ἡ ἁγία Μεγαλοµάρτυς Παρασκευή εἶναι µιά µεγάλη ἁγία τῆς Ἐκκλησίας 
µας, ἡ ὁποία τιµᾶται τόν Ἰούλιο µήνα καί µπορῶ νά προσθέσω ὅτι εἶναι µιά ἁγία 
πού τιµᾶται ἰδιαιτέρως στήν Μητρόπολή µας. Πολλοί ἐνοριακοί Ναοί καί 
Παρεκκλήσια φέρουν τό ὄνοµά της καί οἱ εὐλογηµένοι Χριστιανοί τιµοῦν τήν 
µνήµη της. Γεµίζουν οἱ Ἱεροί Ναοί τήν ἡµέρα αὐτή, ἀσπάζονται τήν ἱερά εἰκόνα 
της, τελοῦν ἀρτοκλασίες καί προετοιµάζονται κατάλληλα γιά νά κοινωνήσουν τό 
Σῶµα καί τό Αἷµα τοῦ Χριστοῦ. Αὐτό εἶναι σηµαντικό, διότι µέ τήν θεία 
Λειτουργία καί µέ τήν θεία Κοινωνία ἁγιαζόµαστε καί µιµούµαστε στήν πράξη 
τόν βίο τῶν Ἁγίων.
Τά µαρτύρια τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς ἦταν φοβερά καί ἀσύλληπτα στήν 
διάνοια τῶν ἀνθρώπων. Κανείς δέν µποροῦσε νά τήν κάνη νά ἀρνηθῆ τόν Χριστό, διότι εἶχε προσωπική γνώση τῆς Χάριτός Του καί τῆς παρουσίας Του. Προτίµησε νά πεθάνη, παρά νά ἀρνηθῆ τόν Χριστό.
Τό ἐρώτηµα εἶναι, ποῦ ὀφείλεται αὐτή ἡ µεγάλη της πίστη, ἡ ὁποία δέν 
ὑπελόγισε οὔτε ἀπειλές οὔτε µαρτύρια καί παρέµεινε πιστή στόν Χριστό. 
http://hristospanagia3.blogspot.gr/

ΚΥΡΙΟΣ ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ LORD JESUS CHRIST 3. ΑΡΧ. ΣΑΒΒΑΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ

«Θεία Ψυχανάλυση». Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Κανὼν Ἱκετήριος εἰς τὸν Ἰησοῦν Χριστόν

Ὁ Μέγας Παρακλητικὸς Κανὼν τῆς Παναγίας

Παρακλητικός Κανών Αγίου Πορφυρίου Καυσοκαλυβίτου

Παρακλητικός Κανών Οσίου Αρσενίου - Βατοπαίδι Χαλκιδικής