Τρίτη, 14 Φεβρουαρίου 2017

«Ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου». ΑΓΙΟΥ ΙΓΝΑΤΙΟΥ ΜΠΡΙΑΝΤΣΑΝΙΝΩΦ


«Ελθέτω η βασιλεία Σου».
«Η βασιλεία του Θεού είναι μέσα σας». Τί θαυμαστή αλληλουχία στην Κυριακή Προσευχή! Μ’ αυτήν παριστάνεται η αλληλουχία, η κλιμάκωση, το άγιο σύστημα της πνευματικής προόδου. Μετά το αίτημα γιά την παροχή της θεογνωσίας, ο υιοθετημένος από τόν Θεό άνθρωπος ζητάει, μέ υπόδειξη του Κυρίου, να έρθει στην ψυχή του η βασιλεία του Θεού. Αυτή τη βασιλεία πρέπει να τη ζητάμε μέ προσευχή ταπεινή αλλά καί μέ πίστη δυνατή. ’Αν είμαστε αληθινά πιστοί, οπωσδήποτε θα τή λάβουμε. Μάς το έχει υποσχεθεί ο Λόγος του Θεού: «Εκείνος πού έχει εγκολπωθεί τίς εντολές μου καί τίς εκτελεί, αυτός με αγαπά» καί σ’ αυτόν αγιάζεται τό όνομά μου- «κι αυτός πού μέ αγαπά, θ’ αγαπηθεί από τον Πατέρα μου». «Όποιος μέ αγαπά, θα τηρήσει τόν λόγο μου» καί θ’ αγιαστεί σ’ αυτόν τό όνομά μου. Καί ο Πατέρας μου θα τόν αγαπήσει, καί θα έρθουμε σ’αυτόν καί θα κατοικήσουμε μαζί του».
«Ελθέτω η βασιλεία Σου»! Τί θαυμαστό αίτημα! Καί τί θαυμαστή επιθυμία εκφράζεται με το αίτημα αυτό! Η θερμή προσευχή εμπνέεται από υπερφυσική επιθυμία καί η προσευχή αυτή εκπληρώνεται. Ναι, εκπληρώνεται! Τό αποδεικνύουν συγκεκριμένα γεγονότα καί αναμφισβήτητες εμπειρίες.

ΚΥΡΙΟΣ ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ LORD JESUS CHRIST 3. ΑΡΧ. ΣΑΒΒΑΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ

«Θεία Ψυχανάλυση». Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Κανὼν Ἱκετήριος εἰς τὸν Ἰησοῦν Χριστόν

Ὁ Μέγας Παρακλητικὸς Κανὼν τῆς Παναγίας

Παρακλητικός Κανών Αγίου Πορφυρίου Καυσοκαλυβίτου

Παρακλητικός Κανών Οσίου Αρσενίου - Βατοπαίδι Χαλκιδικής