Παρασκευή, 17 Φεβρουαρίου 2017

Πρίν ἀπό τή δευτέρα παρουσία τοῦ Χριστοῦ, «θά γίνουν σημεῖα στόν ἥλιο, στή σελήνη καί στ’ ἀστέρια». Ὁ ἱερός Θεοφύλακτος ἑρμηνεύει: «“Ὁ ἥλιος”, λέει, “θά σκοτεινιάσει”, ἀντί νά πεῖ “θά ἀμαυρωθεῖ”, ὄχι ἐπειδή θά ἐξαφανιστεῖ, ἀλλά ἐπειδή θά νικηθεῖ ἀπό τό φῶς τῆς παρουσίας τοῦ Χριστοῦ, ὅπως ἀκριβῶς καί τ’ ἀστέρια καί ἡ σελήνη.


Πριν από τή δευτέρα παρουσία του Χριστού, «θα γίνουν σημεία στον ήλιο, στη σελήνη καί στ’ αστέρια», ενώ η θάλασσα θα μουγκρίζει καί τά κύματα θα σηκώνονται τεράστια. Πώς θα ξεχωρίσουμε τά σημεία αυτά από τα σημεία που θα κάνει καί ο Αντίχριστος στον Ήλιο, στη σελήνη, στ’ αστέρια καί στον αέρα;
Τά σημεία τού Χριστού θα είναι αληθινά. Τά σημεία του Αντίχριστου θα είναι φαινομενικά καί θα απατούν τις αισθήσεις. Τά σημεία του Αντίχριστου θα τά κάνουν ο ίδιος καί οι απόστολοί του. Τά σημεία στον ήλιο, στη σελήνη καί στ’ αστέρια, πού θα εξαγγείλουν την παρουσία του Χριστού, θα γίνουν από μόνα τους, χωρίς να μεσολαβήσει κανείς. Τά φωτεινά σώματα τού στερεώματος θα έχουν πια εκπληρώσει τον σκοπό γιά τον οποίο, με εντολή του Δημιουργού, έλαμπαν στον ουρανό. 
http://hristospanagia3.blogspot.gr/

ΚΥΡΙΟΣ ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ LORD JESUS CHRIST 3. ΑΡΧ. ΣΑΒΒΑΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ

«Θεία Ψυχανάλυση». Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Κανὼν Ἱκετήριος εἰς τὸν Ἰησοῦν Χριστόν

Ὁ Μέγας Παρακλητικὸς Κανὼν τῆς Παναγίας

Παρακλητικός Κανών Αγίου Πορφυρίου Καυσοκαλυβίτου

Παρακλητικός Κανών Οσίου Αρσενίου - Βατοπαίδι Χαλκιδικής