Πέμπτη, 15 Δεκεμβρίου 2016

«Οἱ ἱερεῖς καί γενικότερα οἱ ἅγιοι εἶναι δεξαμενές ἱερές, ἀπ᾿ ὅπου τό «ὕδωρ τό ζῶν» »Ἁγίου Ἰωάννου τῆς Κρονστάνδης

Οἱ ἱερεῖς καί γενικότερα οἱ ἅγιοι εἶναι δεξαμενές ἱερές, ἀπ᾿ ὅπου τό «ὕδωρ τό ζῶν» μεταδίδεται στούς ἄλλους πιστούς. «Ὁ πιστεύων εἰς ἐμέ. . . .ποταμοί ἐκ τῆς κοιλίας αὐτοῦ ρεύσουσιν ὕδατος ζῶντος» (Ἰωάν. Ζ΄ : 38).
Πόσο ἁγνά, πόσο πνευματικά πρέπει νά ᾿ ναι τά χείλη τῶν ἱερέων πού προφέρουν τόσο συχνά τό Πανάγιο ὄνομα τοῦ Πατέρα, τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος!
Πόσο πιό πνευματικές καί πιό ἁγνές πρέπει νά ᾿ ναι οἱ καρδιές τους, ὥστε νά νιώθουν μέσα τους τή γλυκύτητα πού ἔχει αὐτό τό πάντιμο, ἔνδοξο καί προσκυνητό ὄνομα!
Πόσο πρέπει ν᾿ ἀπομακρύνεται ὁ ἱερέας ἀπό τίς σαρκικές ἀπολαύσεις γιά νά μή γίνει σάρκα, ὅπου δέν κατοικεῖ τό πνεῦμα τοῦ Θεοῦ!

ΚΥΡΙΟΣ ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ LORD JESUS CHRIST 3. ΑΡΧ. ΣΑΒΒΑΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ

«Θεία Ψυχανάλυση». Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Κανὼν Ἱκετήριος εἰς τὸν Ἰησοῦν Χριστόν

Ὁ Μέγας Παρακλητικὸς Κανὼν τῆς Παναγίας

Παρακλητικός Κανών Αγίου Πορφυρίου Καυσοκαλυβίτου

Παρακλητικός Κανών Οσίου Αρσενίου - Βατοπαίδι Χαλκιδικής