Τετάρτη, 14 Δεκεμβρίου 2016

«Μεθ᾿ ὑμῶν εἰμι πάσας τάς ἡμέρας ἕως τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος»


Ἁγίου Ἰωάννου τῆς Κρονστάνδης

Ἐκκλησία εἶναι αἰώνια ἀλήθεια, γιατί εἶναι ἑνωμένη μέ τήν ἀλήθεια, τό Χριστό, ζωοποιεῖται ἀπό τό Πνεῦμα τῆς Ἀλήθειας. «Μεθ᾿ ὑμῶν εἰμι πάσας τάς ἡμέρας ἕως τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος». (Ματθ. Κη΄ :20). Κι Ἀπόστολος μᾶς βεβαιώνει πώς τό σῶμα τοῦ Χριστοῦ «. . . .ἐστιν ἐκκλησία» (Κολ. Α΄: 24).
Εἶσαι γεμάτος ἀδικίες κι ἀνομίες. Γι᾿ αὐτό εἶναι καλύτερα νά ζητᾶς νά ὑποστεῖς ἀδικίες ἀπό τούς συνανθρώπους σου, ὥστε «τό κρῖμα τοῦ Θεοῦ . . . κατά ἀλήθειαν» (Ρωμ. Β΄ : 2) νά φανεῖ στήν παρούσα φάση τῆς ζωῆς σου. «Ἐν μέτρῳ μετρεῖτε (τόν Κύριο καί τόν πλησίον σας) μετρηθήσεται ὑμῖν» (Ματθ. Ζ΄ :2).

ΚΥΡΙΟΣ ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ LORD JESUS CHRIST 3. ΑΡΧ. ΣΑΒΒΑΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ

«Θεία Ψυχανάλυση». Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Κανὼν Ἱκετήριος εἰς τὸν Ἰησοῦν Χριστόν

Ὁ Μέγας Παρακλητικὸς Κανὼν τῆς Παναγίας

Παρακλητικός Κανών Αγίου Πορφυρίου Καυσοκαλυβίτου

Παρακλητικός Κανών Οσίου Αρσενίου - Βατοπαίδι Χαλκιδικής