Σάββατο, 31 Δεκεμβρίου 2016

«Ἀπό τῶν καρπῶν ἐπιγνώσεσθε αὐτούς»


Ἁγίου Ἰωάννου τῆς Κρονστάνδης

«Ἀπό τῶν καρπῶν ἐπιγνώσεσθε αὐτούς» (Ματθ. Ζ΄ : 16). Ἀπό τούς γλυκυτάτους, ὑπερευλογημένους καί ζωοποιούς καρπούς τῆς θείας λειτουργίας ( τό πάντιμο σῶμα καί αἷμα τοῦ Κυρίου ) θά καταλάβετε πώς αὐτή εἶναι μιά θεϊκή μυσταγωγία, μέ τήν ἐπίνευση τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Εἶναι αὐτό τό ἴδιο Πνεῦμα πού παρίσταται σέ κάθε προσευχή, σέ κάθε ἱεροπραξία. Τί ὑπέροχο ζωντανό δέντρο εἶναι θεία λειτουργία! Τί θαυμάσια φύλλα ἔχει καί τί ὡραίους καρπούς!

ΚΥΡΙΟΣ ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ LORD JESUS CHRIST 3. ΑΡΧ. ΣΑΒΒΑΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ

«Θεία Ψυχανάλυση». Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Κανὼν Ἱκετήριος εἰς τὸν Ἰησοῦν Χριστόν

Ὁ Μέγας Παρακλητικὸς Κανὼν τῆς Παναγίας

Παρακλητικός Κανών Αγίου Πορφυρίου Καυσοκαλυβίτου

Παρακλητικός Κανών Οσίου Αρσενίου - Βατοπαίδι Χαλκιδικής