Κυριακή, 18 Δεκεμβρίου 2016

«Ὁ ἐάν θελήσητε αἰτήσασθε, καί γενήσεται ὑμεῖν »


Ἁγίου Ἰωάννου τῆς Κρονστάνδης

Ὅταν προσεύχεσαι στόν Κύριο, στήν Παναγία Μητέρα Του ἤ στούς Ἁγίους, νά πιστεύεις πώς ὁ Κύριος θά σοῦ δῶσει «κατά τήν καρδίαν σου» (Ψαλμ. Ιθ΄ : 4). Ὅπως εἶναι ἡ καρδιά, ἔτσι θά εἶναι κι ἡ δωρεά. Ἄν προσεύχεσαι μέ πίστη, μέ εὐθύτητα, μ᾿ ὅλη σου τήν καρδιά, μέ εἰλικρίνεια κι ὄχι μέ ὑποκρισία, τότε τό δῶρο πού θά λάβεις ἀπό τόν Κύριο θά εἶναι ἀνάλογο μέ τήν πίστη σου, μέ τό βαθμό τῆς καρδιακῆς σου θέρμης. Ἀπό τήν ἄλλη μεριά τώρα, ὅσο πιό κρύα εἶναι ἡ καρδιά σου, ὅσο πιό δύσπιστη καί ὑποκριτική, τόσο πιό ἀναποτελεσματική θά εἶναι κι ἡ προσευχή σου. Κι ὄχι μόνο δέ θά φέρει ἀποτέλεσμα, μά θά παροργίσει καί τόν Κύριο, πού ἐπιθυμεῖ νά λατρεύεται «ἐν πνεύματι καί ἀληθείᾳ» (Ἰωάν. Δ΄ : 23). Γι᾿ αὐτό, εἴτε ἐπικαλεῖσαι τόν Κύριο εἴτε τήν Παναγία Μητέρα Του εἴτε τούς Ἁγίους, νά τό κάνεις ἀπό τά βάθη τῆς καρδιᾶς σου.

ΚΥΡΙΟΣ ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ LORD JESUS CHRIST 3. ΑΡΧ. ΣΑΒΒΑΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ

«Θεία Ψυχανάλυση». Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Κανὼν Ἱκετήριος εἰς τὸν Ἰησοῦν Χριστόν

Ὁ Μέγας Παρακλητικὸς Κανὼν τῆς Παναγίας

Παρακλητικός Κανών Αγίου Πορφυρίου Καυσοκαλυβίτου

Παρακλητικός Κανών Οσίου Αρσενίου - Βατοπαίδι Χαλκιδικής